Kontakt

Portal dostawców.

Na portalu dostawców znajdziesz wszystkie osoby kontaktowe z działu zakupów i zapewnienia jakości oraz wszystkie istotne materiały do pobrania.

Zakupy

Osoba kontaktowa ds. zakupów

GRASS GmbH

Grass Platz 1
6973 Höchst
Austria

einkauf@grass.eu

Dyrektor ds. globalnego zaopatrzenia

Stefan Papratovic

Grass Platz 1
6973 Höchst
Austria

Stal

Tamara Strasser

Grass Platz 1
6973 Höchst
Austria

Tworzywo sztuczne wtryskiwane

Harald Wimmer

Grass Platz 1
6973 Höchst
Austria

Mech. części obrabiane; części wykrawane i gięte

Dennis Lenz

Grass Platz 1
6973 Höchst
Austria

Energia, fracht

Hubert Grabher

Grass Platz 1
6973 Höchst
Austria

Usługi budowlane, maszyny, instalacje i konserwacja

Stefan Papratovic

Grass Platz 1
6973 Höchst
Austria

Kierownik Działu Zakupów zakładu w Salzburgu

Harald Wimmer

Karolingerstrasse 7
5020 Salzburg
Austria

Kierownik Działu Zakupów zakładu w Reinheim

Heinz-Dieter-Seifert

Egerländer Straße 2
64354 Reinheim
Niemcy

Zapewnienie Jakości

Zakład Höchst

Dario Ivos

Grass Platz 1
6973 Höchst
Austria

Zakład Götzis

Josef Kahr

Sennemahd 10
6840 Götzis
Austria

Zakład Salzburg

Kacar Fikret

Karolingerstraße 7
5020 Salzburg
Austria

Zakład Reinheim

Roberto Torino

Egerländer Straße 2
64354 Reinheim
Niemcy

Zakład Krumlov

Vladimir Kunt

Domoradice, Tovarni 175
38101 Cesky Krumlov
Czechy

Materiały do pobrania – dział zakupów

Certyfikat ubezpieczenia OC

Code of Conduct

Umowa o zachowaniu poufności

Specyfikacje dotyczące transportu i opakowania

Informacje o dostawcy

OWH GRASS

Materiały do pobrania – zapewnienie jakości

Template Initial Sample Report

Naklejka na opakowanie dla dostaw specjalnych

Szablon CPK

Szablon raportu z badania pierwszego wzoru