Zrównoważony rozwój

Ruch ma barwę zieloną.

Postrzegamy teraźniejszość jako część przyszłości. Dlatego ochrona środowiska jest dla nas istotnym warunkiem zrównoważonego sukcesu przedsiębiorstwa. Działanie zgodnie z tymi zasadami oznacza oszczędzanie zasobów i tworzenie ekologicznych warunków produkcji. Pracujemy nad tym codziennie.

WŁASNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Od końca 2010 roku Grupa GRASS posiada certyfikat zgodności z międzynarodowym systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001. Nasza duża świadomość ekologiczna i wynikające z niej projekty sięgają jednak wielu lat wstecz. Działanie w poczuciu własnej odpowiedzialności jest bowiem dla nas oczywistością.

PROAKTYWNE DZIAŁANIE

W zakresie zrównoważonego rozwoju przestrzegamy nie tylko przepisów ustawowych i certyfikatów. Pracujemy nad postępowymi ideami i wykazujemy inicjatywę.

ZOBOWIĄZANIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wszystkie aspekty środowiskowe w GRASS są oceniane w oparciu o wskaźniki. Badane są potencjały ulepszeń i określane cele.


„Zrównoważony rozwój ma dla firmy GRASS najwyższy priorytet. Dlatego staramy się utrzymywać nasz ślad węglowy na jak najniższym poziomie."

Helmut Kainrad
CEO GRASS-Group


Sustainability Commitment

Zrównoważone działania, które dają rezultaty.

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 %

Zielona energia.

75% zapotrzebowania na energię w zakładzie w Höchst jest wytwarzane we własnej elektrociepłowni blokowej.

636 t

Dzięki szeroko zakrojonym rozwiązaniom w zakresie efektywności energetycznej udało się zmniejszyć emisję CO2 o 636 ton rocznie.

Odpady stali powstające podczas produkcji są w 100% poddawane recyklingowi.

11 mln kW/h

Roczne zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się o 11 milionów kWh. Odpowiada to średniemu rocznemu zużyciu około 2500 domów jednorodzinnych.

0 1 2 3 4 5 0 %

mniej odpadów.

Zmniejszenie ilości odpadów nienadających się do recyklingu o 50% rocznie.

Odzysk ciepła za pomocą sprężarek i wymienników ciepła spalin, o łącznej mocy ponad 3000 kW.

30 stacji ładowania elektrycznego. Aby sprostać rosnącej elektromobilności

0 1 0 1 0 1 2 3 4 0

Panele solarne

o mocy 421 kWp wytwarzają rocznie 400 000 kWh prądu. W ten sposób we własnym zakresie zaspokajamy ponad 70% zapotrzebowania na energię elektryczną, a ponadto unikamy emisji około 200 ton CO2.


Ekologiczne produkty

Nie tylko w produkcji idziemy nowymi ścieżkami w stronę środowiskowej równowagi. Nasze systemy szuflad są w prawie 100% zdatne do recyklingu, nie zawierają żadnych substancji niebezpiecznych ani objętych rozporządzeniem REACH.

Produkty najbardziej przyjazne dla środowiska to te, które są używane tak długo, jak to możliwe, ponownie wykorzystywane, regenerowane i poddawane recyklingowi. Dlatego systemy napędowe GRASS już dziś należą do najbardziej neutralnych dla klimatu komponentów w ogóle, ponieważ wytrzymują cały okres eksploatacji mebli. Serwisowanie lub naprawy systemów ruchu przy prawidłowym obchodzeniu się z nimi nie powinny być konieczne. Jednak to nie wszystko. Jednym ze strategicznych celów GRASS jest włączenie całego obiegu – od produkcji naszych systemów ruchu i ich dostarczania poprzez ich użytkowanie aż po utylizację/recykling – w koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Oznacza to również, że do tego obiegu dostarczane są wyłącznie materiały, które w trakcie swojego cyklu życia na Ziemi mogą zostać zastąpione i/lub poddane biodegradacji albo całkowicie poddane recyklingowi. Na przykład Vionaro V8 to ekologiczny system szuflad, który można nie tylko produkować i powlekać w sposób przyjazny dla klimatu, ale także, posortowane na materiały, poddawać recyklingowi. W ten sposób powstała koncepcja pierwszej na świecie ramy szuflady wykonanej w całości z metalu. W związku z tym całkowicie zrezygnowaliśmy z plastikowych elementów, pianek i klejów na rzecz stabilności, trwałości i możliwości recyklingu. Wierzymy, że ochrona klimatu zaczyna się od małych rzeczy. A dzięki systemowi V8 Slim Drawer każdy konsument może wnieść swój wkład.

Vionaro V8

Wszystkie komponenty systemu Vionaro V8 Slim Drawer System są wykonane ze stali i połączone najnowocześniejszą technologią spawania laserowego. To zapewnia maksymalną stabilność i trwałość, a także gwarantuje prawie 100% zdatność do recyklingu.


Sustainable Surfaces

Nowe efektowne lakiery proszkowe GRASS są zrównoważonymi środowiskowo powierzchniami high-tech, stanowiącymi przyczynek do większej ochrony klimatu.

Powlekanie odbywa się wyłącznie przy użyciu bezrozpuszczalnikowych, energooszczędnych, niskotemperaturowych lakierów proszkowych i znacznie skróconych czasach wypalania i obróbki. Ponadto odzyskiwanie proszku barwnego, który nie pozostaje na produkcie, znanego jako overspray lub rozprysk, może w znacznym stopniu zapobiec stratom lakieru. To z kolei pozwala oszczędzać energię, zasoby i chronić środowisko.

Zrównoważenie środowiskowe to nowa normalność.

Wewnętrzne normy, procedury kontrolne zgodne z normą DIN ISO oraz testy przeprowadzane przez niezależne instytuty gwarantują systematyczne zapewnianie jakości.

Jakość

Hightech made in Austria.

Innowacja i tradycja

O krok przed przyszłością.

Duch pionierski ma w GRASS długą tradycję. Nasze innowacje są najlepszym tego dowodem.